เว็บตรง

เว็บตรง เพื่อเป็นประตูสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน

เว็บตรง เพื่อเป็นประตูสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน

เว็บตรง จุดเปลี่ยนในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกำลังมาถึงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม จุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและได้รับการเร่งรัดจากความต้องการที่รับรู้ในการได้รับคุณวุฒิเพื่อเข้าทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลประวัติของรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษา ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังนี้มีอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยังขาดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาตอนใต้สะฮารา ในขณะที่มหาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นแนวทางในการนำนักวิชาการมารวมกัน เพื่อมุ่งเน้นไปที่ชีวิตของจิตใจตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 มีความตระหนักเพิ่มขึ้นว่าการเน้นทักษะเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใน ทุกภาคส่วน ความต้องการดังกล่าวระเบิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากกองกำลังทหารเลิกใช้และทหารที่กลับมาต้องการทักษะในการจ้างงาน ทุกวันนี้...

Continue reading...

เว็บตรง การสอนในระดับอุดมศึกษากลายเป็นเรื่องซ้ำซากหรือไม่?

เว็บตรง การสอนในระดับอุดมศึกษากลายเป็นเรื่องซ้ำซากหรือไม่?

เว็บตรง วันนี้ เราอาศัยอยู่ในโลก ‘Google’ ที่ซึ่งเรามีข้อมูล ข้อมูล ข้อเท็จจริงและทฤษฎีทั้งหมดเพียงคลิกเดียว สำหรับ NextGen ที่ ‘เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี’ นั้น Google ได้กลายเป็นโซลูชัน ‘...

Continue reading...